Team Name : Premier India Football Academy
Team's Country : India

Premier India Football Academy Colaba Football Club are an Indian Mumbai Football League football club based in Mumbai, Maharashtra.

 

Founded: 2006

 

Manager: Sudhakar Rane

 

Coach: Nirvan Saha

 

 
Squad List
 

Goalkeeper: Karun Kumar, Uzair Ansari.Ismail Khalil Ahmed

Defender:Jiten Koli, Aavesh Shaikh

 

Pranay Daniell, Ganesh Kamath, Jaydeep Panarkar, Hemant Patil, Sujit Pandey, Lester Creado

 

Midfielder: Ashfak Khan, Irfan Khan, Johnson D´silva, Mohammed Junaid, ushant Jadhav, Farhaz Ahmad, Rishad P P,

Sumit Sarkar, Yarmepei Shangh, Yogesh Rawat, Sandesh Gadkari, Roshan Karmaran, Zeeshan Shaikh, Pushal Banger, Sumit Sarkar.

 

Striker: Pragnesh Solanki, Solileymane Sylla, Scott D´Souza

Ozowara Elvis, Agyemang Opoko, Deep Moorjani.

 

Squad

Squads for this club are not available now..

Related News

    Sorry, No Related News for this club